Bemutatkozás

A Városkutató Tudományos Műhely alapítását az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és Földtudományi Intézetének tanácsa 2009 márciusában engedélyezte Dr. habil Izsák Éva kezdeményezésére. 

A műhely szellemiségéről…

A földrajz olyan a tudományban, mint a városok között Los Angeles:

hatalmas területre terjed, összeolvad szomszédaival, és roppant nehéz

meglelni a központját.”

(Pattison–Natoli 1997, 21.)


Az ELTE FFI Városkutató Tudományos Műhely munkássága elsősorban a társadalomföldrajzi diszciplínához kötődik, azonban tagjaink között – további végzettségüket tekintve – szociológus, kulturális antropológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő is tevékenykedik. Kutatásaink során ezért arra törekszünk, hogy a geográfia és más tudományterületek, illetve iskolák (egyetemek, kutatóműhelyek) közötti kapcsolatteremtést és együttműködést erősítsük. A rokon tudományok iránti nyitottság és fogékonyság lehetőséget teremt sikeres és sokoldalú kooperációk kivitelezésére, valamint széleskörű szakmai kapcsolatok ápolására. A műhely munkájában résztvevők a felsőoktatás mellett kutatóintézetekben, a versenyszférában és minisztériumokban is rendelkeznek munkatapasztalattal. Tudományos közösségünk vallja, hogy a szakmai látókör folyamatos bővítése alapfeltétele a gyakorlatban is hasznosítható, eredményes városkutatásnak. Fontosnak tartjuk a partnerséget is, amely révén hosszútávú kapcsolatok alakulhatnak ki az egyes tudományterületek, illetve azok képviselői és iskolái között. A közös kutatómunka, valamint egymás eredményeinek megismerése olyan lehetőséget teremt a felek számára, amely segítséget nyújthat a különböző tudományterületek és szakmák között régóta fennálló szakadék áthidalásához. A Városkutató Tudományos Műhely tagjai az interdiszciplinaritást olyan megközelítésnek tartják, amely hozzájárulhat városaink kulturális, gazdasági, építészeti és környezeti jelenségeinek megértéséhez. 

…és röviden céljainkról

Alapvető célunknak tartjuk a városi jelenségek több szempontú megközelítését, amely szélesebb alapokon nyugvó kutatási programok létrehozását segítheti elő. A kutatásokban résztvevők különbözősége és tudásuk sokrétűsége által az eredmények magasabb hozzáadott értéket képviselnek. Munkáinkban, előadásainkban és írásainkban arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb perspektívából szemléljük mindazon jelenségeket, amelyek közvetve vagy közvetlenül, de kapcsolódnak az adott téma tárgy- és fogalmi köréhez. 

Céljaink:

1. kapcsolatteremtés és együttműködés,

2. interdiszciplinaritás,

3. sokoldalú kooperáció(k) létrehozása, 

4. szakmai nyitottság és fogékonyság erősítése,

5. partnerség,

6. tudományos szemléletformálás,

7. több szempontú megközelítés.

 

Szívesen fogadunk minden megkeresést, legyen az egyetemtől, tudományos műhelytől, cégtől, szakmabelitől vagy más érdeklődőtől! 

 

Dr. habil Izsák Éva

(egyetemi docens)

Városkutató Tudományos Műhely vezetője